Dakinspectie

Door een dakinspectie uit te laten voeren krijgt u inzicht in de kwaliteit van de dakbedekking en de waterhuishouding. Na verloop van enige jaren vertoont een dak vaak kleine gebreken, die op een later tijdstip voor grote problemen kunnen gaan zorgen.

Door een dakinspectie tijdig uit te laten voeren, voorkomt u onaangename verrassingen en de daarbij komende hoge kosten. Een globale inspectie voeren wij gratis voor u uit. Indien gewenst, kunt u ons ook om een uitgebreide rapportage vragen. Daar zijn echter wel kosten aan verbonden.